Fyrvägstruck

FyrvägstruckFyrvägstrucken är en annan typ av den tidigare nämnda skjutstativtrucken. Skillnaden mot den vanliga skjutstativtrucken är att man på fyrvägstrucken kan sidoställa alla fyra hjulen så att man kan köra i alla riktningar. Fyrvägstrucken har också en egen variant av anpassade gafflar för att kunna köra både lastpallar och långgods. Truckarna är också anpassade till att gå inomhus på lager och liknande lokaler framförallt. Av den anledningen har fyrvägstrucken stora möjligheter att klara av väldigt precisa arbeten. Självfallet krävs det också att det sitter en van förare bakom ratten för att truckens potential ska kunna utnyttjas till fullo.

Lyftförmågan på de vanligaste fyrvägstruckarna på marknaden ligger mellan någonstans mellan 2 och 2,5 ton. Det maximala tyngdpunktavståndet brukar sträcka sig upp mot 60cm medan lyfthöjden däremot varierar en hel del. En variant av fyrvägstrucken klarar av lyfthöjder mellan 4,3 meter och upp till 8.5 meter medan en lite större variant istället klarar av en lyfthöjd mellan 4,5 och ända upp till 9 meter.

Fyrvägstrucken ligger precis som de övriga truckarna i en egen kategori. I det här fallet ligger trucken under kategori B6 som även den ingår i det intyg man får efter att ha genomfört Truckförarutbildning B och dessutom fått ett godkänt resultat.