Plattformshissar

En plattformshiss är inget annat än vad det låter som, en hiss som består av en plattform. Man kan också kalla den för en eldriven lyftanordning. Dessa hissar är relativt lätta att installera då de inte kräver någon form av strukturella förändringar. Plattformshissar är dessutom väldigt säkra samt uppfyller samtliga krav enligt de föreskrifter och allmänna råd som hissar och en del andra motordrivna anordningar bör ha. En stor fördel med plattformshissar är att de tar en extremt liten övrig plats efter själva installationen vilket innebär att de passar väldigt bra in på platser med begränsat utrymme.

Varför plattformshiss?

Plattformshissar är ett sätt att öka tillgängligheten i en byggnad. Det är en smart och effektiv lösning för att bland annat människor med nedsatt rörelseförmåga ska kunna få tillgång till samtliga våningsplan i byggnaden. Man kan därmed säga att plattformshissar är en hiss som är väldigt anpassningsbar utifrån kundens behov och önskningar. Dessa typer av hissar har ofta en självbärande konstruktion vilket gör att den kan installeras i olika trapphus utan några större strukturella förändringar. Plattformshissen har dessutom flexibla lösningar både när det gäller mått samt dörrplaceringar. Plattformshissen är därmed lämplig att installera i byggnader i både offentlig som privat miljö så som bland annat skolor, hotell eller bostäder.

Installation och bruk

Plattformshissen brukar antingen installeras i ett slutet utrymme eller som en öppen hiss med väggar. Hissarna installeras sedan med något som kallas för dödmansgrepp vilket innebär att hissen stannar direkt när man släpper knappen. Detta i syfte att höja säkerheten och dessutom gör det att resan blir mycket mer bekväma för eventuella äldre personer som därmed kan använda redskapet helt i sin egen takt. Vad en plattformshiss kostar beror mycket på hur den miljön där hissen ska installeras ser ut. Hur pass högt man vill lyfta hissen är det som kan variera rejält vid jämförelse. Rekommendationen är att kontakta flera leverantörer för att få bästa prisuppgift.