Skjutstativtruck

SkjutstativtruckSkjutstativtrucken är en annan typ av truck som precis som smalgångstrucken effektiviserar större lager genom att möjliggöra en smalare gångbredd. För att det ska fungera på ett bra sätt så är trucken utrustad med ett teleskop-stativ som är uppbyggt av en eller flera delar som sedan kan skjutas fram och tillbaka.

Om man under arbetets gång har stativet i fullt utskjutet läge är lasten utanför truckens egen stödyta precis som när man använder en motviktstruck. Har man däremot stativet i inskjutet läge är lasten innanför truckens stödyta precis som med en stödbenstruck. Just den så kallade skjutstativtruck tillsammans med smalgångstrucken är de allra vanligaste truckarna på alla lager runt om i världen just på grund av sin mångsidighet. Många företag har också valt att använda dessa typer av truckar i både kyl- och fryslager.

De allra vanligaste skjutstativtruckarna som används idag brukar ha en maximal lyfthöjd på cirka 25,5 meter medan lastkapaciteten burkar ligga någonstans mellan 1,2 och upp till 2,7 ton. Många av de nyare modellerna har byggts med nya säkerhetslösningar och med en god förarergonomi i åtanke.

Vad gäller behörighet och truckkort så finns skjutstativtrucken i en egen kategori under betäckningen B3 men ingår även i det övergripande truckkortet B.