Har du förtroende för bilverkstaden

Av | 18 september, 2015

När man är kund hos en bilverkstad, t.ex. en bilverkstad i Vimmerby, är den viktigaste anledningen att komma tillbaka att man har förtroende för dem som utför arbetena. Det handlar både om ekonomi och om säkerhet. Det får inte råda något som helst tvivel om att arbetet är utfört på rätt sätt. En felaktighet kan få förödande följder.

Rent juridiskt har en bilverkstad ett stort ansvar för att något fel inte har begåtts vid till exempel monteringen av bromsskivor eller kablar. En ickefungerande broms eller en kabel som lossnar kan vara orsaken till en förödande olycka.

I de allra flesta fall har man som kund inte någon möjlighet – kunskapsmässigt eller praktiskt – att kontrollera att allt blivit riktigt utfört. Hur väljer man då bilverkstad? De allra flesta verkstäderna är idag organiserade genom att tillexempel vara auktoriserade av tillverkarna. Det betyder att de är inspekterade och genomgångna av branschföreträdare.

En sådan aktör är Kontrollerad Bilverkstad AB som ägs av Motormännens Riksförbund och fungerar som en kvalitetsgarant och inspektör helt oberoende av tillverkarna. De bildades 1995 med syftet att ge kunderna trygghet för att de verkstäder de anlitar kan sitt jobb. De genomför regelbundna inspektioner med hjälp av besiktningsföretagen Svensk Bilprovning och Besikta.