Motorolja

Av | 7 januari, 2019

Motorolja är en olja som används i motorer för att smörja motorns rörliga delar, så att de inte skaver mot varandra. Motoroljan hjälper alltså till att minska friktionen mellan olika komponenter i motorn samtidigt som oljan verkar kylande. Oljan kyler ner motorn genom att transportera bort värme, hade oljan inte gjort detta hade motorn snabbt blivit överhettad och gått sönder. Förutom att minska friktionen och hålla motorns temperatur stadig motverkar motorolja även uppkomsten av rost på motorns olika metalldelar. Oljan hjälper dessutom till att kontinuerligt rengöra motorn, då oljans närvaro förhindrar att smuts och partiklar fastnar i motorns olika delar.

Motoroljans viskositet

Motoroljan är med andra ord viktig för att en motor ska kunna fungera. Då fordon och andra anordningar med motorer används i många olika klimat, måste motoroljor arbeta och fungera under olika typer av förhållanden. Då utomhustemperaturen givetvis kan skifta kraftigt måste oljan gå att pumpa runt i motorn vid riktigt låga temperaturer samtidigt som oljans egenskaper inte får förändras till det sämre vid högre temperaturer. Oljans viskositet, det vill säga oljans tjockhet eller tunnhet, måste alltså hållas stabil på i princip samma nivå vid alla temperaturer. Oljan pumpas runt i motorn till de delar som behöver smörjas med hjälp av tryckskillnader.

Motoroljans beståndsdelar

Vanligtvis består motorolja i grunden av en basolja. Denna olja är antingen en syntetisk olja, en olja som framtagits genom destillering av petroleum eller en blandning av dessa två. Till denna basolja tillsätter man sedan flera olika tillsatser med komplicerade kemiska strukturer för att den färdiga motoroljan ska få bättre egenskaper. I tvåtaktsmotorer blandas speciellt utformade motoroljor med bensin. För att märka ut motoroljornas kvalitet finns det flera beteckningar som används världen över. Vid märkning av oljors viskositet används beteckningar ur det så kallade SAE-systemet, medan oljors smörjförmåga betecknas enligt API-systemet. För att avgöra en motoroljas övergripande kvalitet kan man alltså läsa av och sammanställa dessa två beteckningar.