Logistikkonsult

Logistikkonsult är en yrkestitel som kanske inte så många är bekant med. Vad är det egentligen? Och vad gör egentligen en logistikkonsult? Eftersom branschen är så pass okänd, speciellt för de som inte själva kommer i kontakt med den under sin egen yrkeskarriär, presenteras här en kort genomgång av yrket och vilka tjänster och arbetsuppgifter som förknippas med det.

Vad gör en logistikkonsult?

En logistikkonsult arbetar, precis som namnet ju antyder, med logistik. Närmare bestämt arbetar man specifikt med gods, transportlösningar och fraktalternativ. Konsulterna arbetar främst mot företag och större organisationer då det är dessa som använder sig så pass mycket av speditörer och transporterar så pass mycket gods att det är värt det för dem att träffa speciella avtal för dessa tjänster. Brauber är en logistikkonsult som vi kan nämna som exempel.

Och det är precis detta som är logistikkonsultens uppdrag; att för det anlitande företagets räkning se över deras logistiklösningar och analysera dessa. Det främsta målet med att anlita en konsult av den här typen är att försöka få fram den mest lönsamma lösningen som kan garantera en logistik som fortfarande lever upp till alla krav som företaget ställer. Det innefattar alltifrån ekonomiska kostnader, leveranstider, miljöaspekter samt trovärdighet och leveranssäkerhet. Man låter alltså konsulterna göra detta jobb så kan företagets anställda fokusera på den verkliga verksamheten.